Khám sức khỏe định kỳ năm - 2024 - TP Entertainment
TP Entertainment TP Entertainment

Khám sức khỏe

Khám sức khỏe định kỳ năm – 2024

13 Tháng Năm, 2024

TP Entertainment tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ nhân viên

Khi có sức khỏe, ta có ngàn ước mơ

Khi không có sức khỏe, ta chỉ có một ước mơ là sức khỏe mà thôi!

Sức khỏe quý hơn cả vàng bạc, châu báu. Thấu hiểu được điều đó, công ty luôn chú trọng đến sức khỏe của từng CBNV trong mái nhà TP Entertainment.

Cảm ơn Ban lãnh đạo công ty vì đã tạo nên một môi trường tuyệt vời để mỗi thành viên đều có cơ hội phát triển về mọi mặt.

TP Entertainment